Seminarium naukowe pn. ZARZĄDZANIE KULTURĄ: EDUKACJA, INSTYTUCJE, MENEDŻERYZM

Jest to zadanie, którego znaczenie rośnie w warunkach gospodarki rynkowej i wymagań, jakie stawiają Krajowe Ramy Kwalifikacji. Jego prawidłowe wypełnianie, a także kreatywne podejście do spraw kultury wymaga dobrej znajomości rynku artystów kultury oraz funkcjonujących na nim modeli zarządzania i komunikacji. Przemysły kreatywne rzucają nowe wyzwania twórcom kultury – ich podjęcie wiąże się ze zdobyciem nowych kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami kultury, humanistyki cyfrowej i obecności kultury w realnym i cyfrowym świecie oraz w mediach. Uczestnicy seminarium, zarówno wykładowcy WSG, jak i eksperci z bydgoskich instytucji kultury (Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe) przedstawili nowe rozwiązania i pomysły dotyczące skutecznych metod kształcenia oraz upraktycznienia tego procesu w obszarze zarządzania kulturą. Przedstawiono także nowe modele zarządzania instytucjami kultury, sytuację na rynku pracy artystów i twórców, omówiono aspekty nowoczesnej edukacji kulturalnej, artystycznej, medialnej, a także najnowsze tendencje w rozwoju przemysłów kreatywnych.<< powróć do listy

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl