Warsztaty kulturoznawcze w powiecie nakielskim pn. "Alfabet kultury regionalnej Krajny i Pałuk"

Cele, jakie postawili przed sobą i zrealizowali pomysłodawcy oraz prowadzący warsztaty były następujące:
* Przekonanie młodzieży i dzieci w atrakcyjnej formie, że warto odkryć na nowo swój region, uczestniczyć w jego kulturze i nakreślenie wizji jego rozwoju przez połączenie tradycji z kreacją. Hasło „Wykreuj swój region na nowo” mogło się wydać zbyt ambitne, ponad możliwości przeciętnego ucznia, ale postawiono przed nim zadania, które w pewnym zakresie pozwalały na jego realizację. Uczestnicy układali slogany i hasła reklamowe propagujące dobra kulturowe różnych miejsc regionu, a także teksty promujące go. 
* Ułożenie haseł do „Alfabetu kultury regionalnej Krajny i Pałuk”, mieszczącym materiał pochodzący z wywiadów z twórcami z regionu, zarówno ludowymi, jak i wykształconymi w szkołach artystycznych. W alfabecie uczniowie zawarli definicje i opisy działań, zdarzeń, fenomenów kulturowych i artefaktów zarówno z obszaru kultury duchowej, jak i materialnej.
* Przedstawienie kultury ludowej jako tworzywa dla nowoczesnej kultury, zarówno popularnej, jak i elitarnej. Duże zainteresowanie uczestników warsztatów wzbudziło na przykład łączenie pierwiastków muzyki ludowej z elementami muzyki elektronicznej czy klasycznej (na przykład zaskakujące wrażenie i reakcję wywarło odtworzenie utworu „Piejo kury, piejo” Grzegorza z Ciechowa). Tak zainspirowani uczniowie starali się znaleźć przykłady podobnego podejścia do tradycji i dziedzictwa w swoim regionie.
* Przybliżenie uczniom takich pojęć jak dziedzictwo historyczne i kulturowe, kultura regionalna, globalizacja i glokalizacja, tożsamość regionalna i lokalna, identyfikacja z regionem, mała ojczyzna.
* Jednym z celów było także rozbudzenie patriotyzmu lokalnego jako tego, który buduje patriotyzm w skali państwa, uświadomienie sobie, co to znaczy być mieszkańcem Krajny czy Pałuk, Nakła, Żnina, Kcyni, Anielin czy Witosławia.
* Zrealizowane zadanie przyczyniło się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze powiatu nakielskiego oraz rozwinięcia umiejętności kulturalno-artystycznych uczniów z obszaru powiatu nakielskiego. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulturoznawczych, które poszerzyły i pogłębiły ich wiedzę, zarówno w zakresie kultury regionalnej Krajny i Pałuk, jak i w szerszej skali – ogólnonarodowej i europejskiej. Rozwinęli swoje umiejętności pozyskiwania i prezentacji materiałów dotyczących kultury regionalnej, a także mieli szansę poszerzenia zainteresowań i pasji, związanych z daną dziedziną kultury i sztuki. 
      
 


<< powróć do listy

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl