O pracowni

PRACOWNIA REGIONALISTYCZNA przy INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy działa od września 2009 r. i od początku włącza się w ruch regionalistyczny, głównie ten funkcjonujący na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i sąsiednich, starając się wspierać rozwój poszczególnych subregionów i osoby działające na ich rzecz.

  • Realizuje zadania o charakterze naukowym, w tym projekt badawczy pn. Krajobraz geograficzno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Promuje i animuje kulturę regionalną, np. biorąc udział w biesiadach artystyczno-literackich w Słaboszewsku, uczestnicząc w wydarzeniach IV Kongresu Kociewskiego oraz inicjując współpracę z właścicielami dworku w Sielcu.
  • Współpracuje z regionalnymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi, np. z Instytutem Dziedzictwa Kruszwicy i Muzeum w Grudziądzu.
  • Organizuje prezentacje i odczyty, w tym roku np. wykład dra Aleksandra Błachowskiego o poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańca makroregionu Kujawsko-Pomorskiego i rekonstrukcji strojów ludowych lub prezentację Adama Piekarskiego na temat regionalnych aspektów kultury Indian.
  • Oferuje studentom wykłady, prezentacje i warsztaty poświęcone edukacji regionalnej, konkursy o tematyce regionalnej, np. jesienią br. zostanie przeprowadzony konkurs fotograficzny pn. Najciekawsze miejsca Kujawsko-Pomorskiego, a także daje możliwość pisania prac dyplomowych na tematy związane z szeroko pojmowanym regionalizmem.
     

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl