Debata

"Region Pomorza i Kujaw nie jest regionem jednolitym, a wydzielonym tylko administracyjnie. Stąd w tym Regionie jest kilka regionów (...). Na przełomie XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, Korony i Litwy połączonych Unią Lubelską w 1569 roku, była krajem ludnym i wielkim. Państwo to w 1634 r. osiągnęło największą w swej historii powierzchnię – liczyło 990 tys. km kw. Struktura społeczna Rzeczypospolitej odpowiadała podziałowi stanowemu. Stanami społecznymi dawnej Polski były: duchowieństwo, szlachta, mieszczanie i chłopi. Każdy ze stanów miał swoje prawa i obowiązki. Szlachta, w porównaniu z Zachodem była stanem bardzo licznym. Na niektórych obszarach Rzeczypospolitej stanowiła znaczący odsetek ludności. Na Mazowszu jej liczba przekraczała 23 proc. Ponad połowa szlachty nie posiadała w ogóle ziemi. Według obliczeń, w 1670 roku, w Rzeczypospolitej było 400 tysięcy szlachty (co stanowiło ok. 57proc. ogółu stanu), natomiast 300 tysięcy (tj. ok. 43 proc.) liczyła szlachta posiadająca 1 lub więcej wsi. Magnateria i bogata szlachta – to tylko ułamek procenta. Zatem szlachta posiadająca stanowiła ok. 4-5 proc. ówczesnego społeczeństwa. Na szlachtę można spojrzeć zarówno stanowo, jak i klasowo. Pod względem klasowym szlachta była bardzo zróżnicowana. Przepaść między górą a dołem tego stanu była wręcz przeogromna. Drogą awansu do stanu szlacheckiego dawała służba dworska, szczególnie u bogatego pana. Dwór pański był swoistą szkołą życia. Jednostki bardziej obrotne, inteligentne, mogły szybko awansować w hierarchii dworskiej. Uznane za rękodajnych wielkich feudałów otrzymywały od nich swoiste nobilitacje. Oczywiście służba wojskowa lub urzędnicza dawała podstawę awansu społecznego."

Z fragmentu tekstu dra Andrzeja Boguckiego

Debata "Czy mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego znają dziedzicwo ziemiańskie swojego regionu" zorganizowana 17 listopada w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG była częścią projektu dofinansowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl